Motociclista con tuta rossa e nera, In sella ad una mano rossa e nera

Evo prevoda pogojev prodaje: ---

condizioni_vendita_speedmania.jpg

Potrošniku, ki je rezident Evrope, sporočamo, da je Evropska komisija vzpostavila spletno platformo, ki zagotavlja orodje za alternativno reševanje sporov. To orodje lahko uporabi evropski potrošnik za izvensodno reševanje vseh sporov v zvezi s pogodbami o prodaji blaga in storitev, sklenjenih na spletu in/ali iz njih izhajajočih. Posledično lahko evropski potrošnik uporabi to platformo za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz pogodbe, sklenjene na tej spletni strani. Evropska platforma za reševanje sporov je na voljo na naslednji povezavi:  https://webgate.ec.europa.eu/odr

Pogodba o prodaji

Za pogodbo o prodaji se šteje pogodba, ki ima za predmet nakup blaga in izdelkov na daljavo s strani potrošnika in dobavitelja Speedmania s sedežem na Via Anna Maria Enriques Agnoletti 4/E Reggio Emilia (RE) 42124, ki se sklene izključno s tehnologijami interneta, ki so na voljo na naslovu www.speedmania.it, po faksu (0522/930368), e-pošti (commerciale@speedmania.it) ali preko območnega agenta.

Vsi trženi izdelki uživajo zakonsko jamstvo o skladnosti, ki ga določajo členi 128 in nadaljnji Zakona o potrošniških odnosih, ki pokriva morebitne pomanjkljivosti skladnosti kupljenih artiklov, ki obstajajo ob času dostave in se pokažejo v 2 letih od dostave. Iz pomanjkljivosti skladnosti in zato iz zakonskega jamstva so izključene morebitne napake ali poškodbe, ki jih povzročijo naključni dogodki ali odgovornost kupca za uporabo izdelkov, ki ni skladna z njihovo namembnostjo, ali posledica normalne obrabe.

Da bi uveljavil to jamstvo, mora kupec napako v skladnosti prijaviti prodajalcu z obvestilom, ki navaja ugotovljene napake in pomanjkljivosti.

Zaveze kupca

Kupec s potrditvijo naročila preko spleta izjavlja, da je seznanjen in v celoti sprejema prodajne in plačilne pogoje, navedene v postopku nakupa in v tej pogodbi; se prav tako zavezuje, da bo prebral, natisnil in shranil prodajne pogoje, navedene spodaj, kot je predvideno v členu 49 Zakona št. 206/2005. Izrecno je prepovedano vnašanje lažnih in/ali izmišljenih osebnih podatkov v zbirne podatkovne obrazce, potrebne za izvedbo naročila; je izrecno prepovedano tudi vnašanje podatkov tretjih oseb ali izvajanje več registracij za enega samega potrošnika.

Dobavitelj si pridržuje pravico, da uporabi pravne ukrepe in vsak drug goljufiv ukrep proti njemu in/ali na škodo drugih potrošnikov.

Prejem naročila

Podjetje si pridržuje pravico, da odobri naročilo (čeprav sistem takoj po izpolnitvi pošlje potrditveno e-pošto o naročilu) šele po preverjanju vseh podatkov. V primeru, da naročilo ni sprejeto (na primer zaradi pomanjkanja osebnih podatkov ali očitnih napak pri prikazu cen v bazi podatkov), SPEEDMANIA zagotavlja, da bo o tem takoj obvestila kupca.

Naročila bodo sprejeta in izpolnjena glede na trenutno razpoložljivost.

SPEEDMANIA obvladuje back-orderje (neizpolnjene naročene); izdelki, naročeni, vendar ostali v back-orderju, bodo vedno poslani TAKOJ, ko bodo na zalogi, bodisi z naslednjim naročilom ali posamično.
Kupec pa lahko izrecno zahteva preklic back-orderja preko faksa ali e-pošte ali enostavno s pisanjem 'preklic prejšnjih neizpolnjenih' ob naslednjem oddaji naročila.

Cene prodaje z DDV

Vse cene na naši spletni strani (izdelki, stroški pošiljanja, stroški plačila itd.) vključujejo DDV v višini 22%.

Naše prodajne cene se lahko kadarkoli spremenijo glede na nove dogovore s našimi dobavitelji, promocije ali posamezne povečanje/zmanjšanje cene izdelka.

Razumeti je treba, da slike, ki so priložene opisu izdelka, morda niso popolnoma re