Motociclista con tuta rossa e nera, In sella ad una mano rossa e nera

Garancija

Za uveljavljanje garancije obdržite račun za blago.

Proizvajalčeva standardna garancija velja za vse prodane izdelke, medtem ko se garancija za 24 mesecev za napake skladnosti vedno uporablja za vse prodane izdelke v skladu s predpisi D. Leg. 24/2002.

Proizvajalčeva standardna garancija se zagotavlja v skladu z navodili, navedenimi v dokumentaciji, priloženi v embalaži izdelka.

Za uveljavljanje garancije je dovolj, da predložite račun za nakup izdelka skupaj z blagom.

Stranka lahko po lastni izbiri zahteva, da prodajalec popravi ali zamenja blago, brez stroškov v obeh primerih, razen če je zahtevani ukrep nemogoč ali povzroči prodajalcu nesorazmerno visoke stroške.

Poleg tega, da bi zagotovili popolnost in tudi za razlago različnih možnosti za potrošnika v primeru, da je potrebno uporabiti določbe o zakonski garanciji, bi lahko navedli:

Potrošnik ima pravico do sorazmernega znižanja cene ali razveljavitve kupoprodajne pogodbe, v skladu z določbami člena 135 bis, odstavek 4, Zakona o potrošniških sporih, in sicer, če: prodajalec ni izvedel popravila ali zamenjave v rokih in pod pogoji, predvidenimi v Zakonu o potrošniških sporih, ali se je zavrnil, da bi blago naredil skladno; če je napaka skladnosti tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali razveljavitev pogodbe; če se pojavi napaka skladnosti kljub poskusu prodajalca, da obnovi skladnost blaga; če je prodajalec izjavil (ali to izhaja iz okoliščin), da ne bo obnovil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez težav. Garancija za elektronske izdelke (baterije, statorji, regulatorji...) je odvisna od odobritve, saj bo Speedmania skupaj s proizvajalcem preverila, ali napaka izvira iz napake izdelka ali nepravilne uporabe / drugih vzrokov, ki niso povezani z izdelkom. Če Speedmania ne more sprožiti garancije, lahko stranka zahteva pregled na sedežu proizvajalca, vendar bo v tem primeru vsak s tem povezan strošek na strani stranke.

Pravzaprav za električne komponente morebitne napake, ki se pojavijo takoj po namestitvi, lahko povzročijo okvarjene komponente vozila, ki oddajajo visokonapetostne izpuste.

Potrošnik nima pravice razveljaviti pogodbe, če je napaka skladnosti le manjše narave.